Informacja o stronie

Informacje podane zgodnie z pkt. 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG):

Florida Beach Camps Corp.

1840 Southwest 22nd Street, Suite 4-1170, Florida 33145

Reprezentowane przez:

Rainer Thieltges, Marvin Polte

Kontakt:

Telefon: +49 (0)172 139 8375 | +49 (0)89 944 617 78
Email: info@floridabeachcamps.com

FAKTURA VAT:

Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z pkt. 27 niemieckiej ustawy o dodanej wartości podatku:
… (jest wymagany)

Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Znajdź nasz e-mail w notatce impressum / prawnej.

Nie bierzemy udziału w internetowych rozwiązaniach sporów w konsumenckich organach arbitrażowych.

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawcy usług ponosimy odpowiedzialność za treści własne tych stron internetowych, zgodnie z pkt. 7, ustęp 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG). Jednak zgodnie z pkt. 8 do 10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG), dostawcy usług nie są zobowiązani do stałego monitorowania przesłanych lub przechowywanych informacji lub do wyszukiwania dowodów wskazujących na nielegalne działania.

Zobowiązania prawne do usuwania informacji lub blokowania korzystania z informacji pozostają niekwestionowane. W tym przypadku odpowiedzialność jest możliwa tylko w momencie wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną natychmiast usunięte w momencie, gdy się o nich dowiemy.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron, dlatego nie możemy zagwarantować ich zawartości. Dostawcy lub administratorzy powiązanych stron są zawsze odpowiedzialni za własne treści.

Powiązane strony internetowe zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ustanawiania linku. Nielegalne treści nie zostały wykryte w momencie łączenia. Nie można narzucić stałego monitorowania zawartości stron internetowych, do których prowadzą linki, bez uzasadnionych oznak, że nastąpiło naruszenie prawa. Nielegalne linki będą natychmiast usuwane, gdy się o nich dowiemy.

Prawo autorskie

Treści i kompilacje publikowane na tych stronach przez dostawców podlegają niemieckim prawom autorskim. Powielanie, edycja, dystrybucja, a także wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza zakresem prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tych stron internetowych są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.
Komercyjne wykorzystanie naszych treści bez zgody autora jest zabronione.

Prawa autorskie stron trzecich są przestrzegane, o ile treści na tych stronach nie pochodzą od dostawcy. Wkłady osób trzecich na tej stronie są jako takie oznaczone. Jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek naruszenia prawa autorskiego, poinformuj nas o tym. Takie treści zostaną natychmiast usunięte.