Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych.

Ogólnie

Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Dane zebrane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w wymaganej informacji prawnej na naszej stronie internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, którego używasz lub kiedy korzystałeś z naszej strony. Dane te są automatycznie zbierane po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

Zawsze masz prawo zażądać bezpłatnie informacji na temat swoich przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu gromadzenia. Masz również prawo zażądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Oczywiście możesz również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analytics i narzędzia innych firm

Odwiedzając naszą stronę internetową mogą być przeprowadzane analizy statystyczne dotyczące Twojego surfowania. Dzieje się tak przede wszystkim przy użyciu plików cookie i analiz. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie będziemy mogli zidentyfikować Cię na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu przez nieużywanie określonych narzędzi.

Szczegółowe informacje można znaleźć w następującej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Cię poniżej o tym, jak korzystać z opcji w tym zakresie.

2. Ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które można osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje. Należy pamiętać, że dane przesyłane przez internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Notice concerning the party responsible for this website

The party responsible for processing data on this website is:

Rainer Thieltges

Widmannstr. 19,
81829 Munich (Niemcy)

Telefon: +49 (0)172 139 8375

Email: info@floridabeachcamps.com

Strona odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem w przyszłości. Nieformalna wiadomość e-mail z tym żądaniem jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal legalnie przetwarzane.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych

Jeżeli nastąpiło naruszenie przepisów o ochronie danych, osoba zainteresowana może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych w państwie niemieckim, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy, oparte na Twojej zgodzie lub spełnieniu warunków umowy, były automatycznie dostarczane do Ciebie lub strony trzeciej w formacie standardowym do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, zostanie to zrobione tylko w technicznie wykonalnym zakresie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora strony. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w linii adresu przeglądarki, gdy zmieni się ono z „http: //” na „https: //”, a ikona blokady zostanie wyświetlona w pasku adresu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, masz prawo do otrzymywania w każdym momencie bezpłatnie informacji o Twoich wszelkich przechowywanych danych osobowych, a także o ich pochodzeniu, adresacie i celu, w jakim zostały przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „ciasteczka sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, abyś mógł zdecydować w danym momencie, czy chcesz zaakceptować, czy odrzucić plik cookie.
Alternatywnie przeglądarka może zostać skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony.
Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub dostarczania określonych funkcji, których chcesz używać (takich jak koszyk na zakupy), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić zoptymalizowaną usługę bez błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy Twojego zachowania w surfowaniu) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dziennika serwera”, którymi są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera dostępu
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP (anonimowy)

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków wstępnych do umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbierzemy dane wprowadzone do formularza, w tym dane kontaktowe, które podajesz, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i wszelkie następne pytania. Dlatego przetworzymy wszystkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego tylko za Twoją zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalna wiadomość e-mail z tym żądaniem jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane, które podasz w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania stracił ważność (np. po spełnieniu żądania). Wszelkie obowiązkowe przepisy ustawowe, zwłaszcza te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają przez ten przepis niezmienione.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji tutaj oferowanych. Podane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej strony lub usługi, dla której zostały zarejestrowane. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację. Aby poinformować Cię o ważnych zmianach, takich jak te w ramach naszej strony lub zmianach technicznych, użyjemy adresu e-mail określonego podczas rejestracji. Przetwarzamy dane podane podczas rejestracji wyłącznie na podstawie Twojej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Nieformalna wiadomość e-mail z tym żądaniem jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal legalnie przetwarzane. Będziemy nadal przechowywać dane zebrane podczas rejestracji, dopóki pozostaniesz zarejestrowany na naszej stronie. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

4. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Dla jednolitej reprezentacji czcionek, ta strona używa czcionek internetowych dostarczonych przez Google. Po otwarciu strony internetowej, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu Twoja przeglądarka musi ustanowić bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Google dowiaduje się zatem, że nasza strona internetowa była oglądana za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google odbywa się w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki. Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.